Serwis koncentratorów tlenu

koncentrator tlenu w salonie

Nasza firma prowadzi serwis koncentratorów tlenu. Zajmujemy się m. in.:

  • pomiarami stężenia tlenu dla różnych poziomów przepływu
  • pomiarami ciśnienia wyjściowego
  • pomiarami poziomu przepływu tlenu
  • okresowymi przeglądami – podczas nich czyścimy urządzenia, wymieniamy filtry oraz wszystkie inne elementy, które tego wymagają
  • naprawami

Podczas wykonywania napraw wykorzystujemy tylko oryginalne części lub sprawdzone i rekomendowane części zamienne.

Czy serwisowanie koncentratorów tlenu jest konieczne?

Większość producentów koncentratorów zamieszcza w instrukcji obsługi klauzulę dotyczącą okresowych przeglądów urządzeń. W razie zaniedbania tej kwestii, można utracić gwarancję.

Serwisowanie koncentratorów jest kwestią priorytetową, ponieważ nieprawidłowe działanie urządzenia może mieć negatywny wpływ na ludzkie życie. Częstotliwość takich przeglądów warto uzależnić od tego, gdzie na co dzień wykorzystywany jest sprzęt. Wiele koncentratorów posiada suchy kompresor, który jest ochładzany powietrzem. Obieg powietrza chłodzącego nie jest filtrowany, dlatego kompresor może czasami się przegrzewać, podzespoły natomiast zużywać. Poza tym pomieszczenia ogrzewane piecami spalinowymi czy też miejsca o dużym poziomie zanieczyszczenia powietrza powodują, że koncentratory mają częściej zabrudzone filtry.

Jeśli zatem warunki, w których wykorzystywane jest urządzenie jest z pewnych względów gorsze, warto częściej serwisować sprzęt. Szacuje się, że około 4500 godzin roboczych pracy, czyli mniej więcej okres 1 roku, to dobry czas na przegląd.